Program konference

Stáhněte si detailní program konference


Čtvrtek 17. 10. 2019

9:00 – 10:00 registrace

10:00 úvodní slovo, zahájení prvního dne konference

Fekální mikrobiální terapie v léčbě střevní infekce bakterií clostridium difficile
MUDr. Barbora Pipek, Vítkovická nemocnice

Role proteinu v katabolickém stavu
Bc. Jana Křivánková, LF OU Ostrava

Alimentární nákazy – nejčastější onemocnění a rizika
Mgr. Andrea Fialová, Mgr. Alena Faruzel, Vítkovická nemocnice

Kazuistika bariatrického pacienta
MUDr. Klára Matušinská, Vítkovická nemocnice

Kazuistika - Fast track u predialyzovaného pacienta
Andrea Fialová, Vítkovická nemocnice

12:00 – 13:00 oběd

13:00 pokračování odborného programu

Dávky pomoci v hmotné nouzi v návaznosti na dietní stravování
Mgr. Alena Aly, Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výživa dětí
Bc. Bohumila Lokajová, Vítkovická nemocnice

Znalost zásad správného stravování u matek dětí předškolního věku
Bc. Silvie Konderová, FNO Ostrava, LF OU Ostrava

Sůl ve stravě dětí
Mgr. et Bc. Miriam Návratová, DiS., SZŠ a VOŠZ Ostrava

Optimalizace stravovacích návyků a pohybové dovednosti u dětí staršího školního věku
Olga Plačková, Vítkovická nemocnice

14:30 – 15:00 Coffe break

15:00 pokračování odborného programu

Poskytování léčebné výživy ve vězeňské službě
Bc. Iveta Čížková, vězeňská služba ČR, LF OU Ostrava

Doplňky stravy pro Vaše zdraví
MUDr. Klára Matušinská, Vítkovická nemocnice

Portfolio firmy AG Foods a.s. – zaměřeno na zdravotnictví
Ing. Lenka Jelínková, AG Foods a.s.

16:30 - Diskuze a ukončení prvního dne odborného programu konference


Pátek 18. 10. 2019

9:00 úvodní slovo, zahájení druhého dne konference

Protein v boji se sarkopenií
MUDr. Marcela Káňová, Ph.D., FNO Ostrava, LF OU Ostrava

Poruchy autistického spektra a výživa
Bc. Jana Hofmanová LF MU, Brno

Role nutričního terapeuta při terapii potravinových alergií
Bc. Veronika Spáčilová, Mgr. Martin Krobot, LF MU, Brno

Nutriční terapie v kardiovaskulární rehabilitaci při ischemické chorobě srdeční
Bc. Lucie Nárožná, DiS., Mgr. Martin Krobot, LF MU, Brno

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 pokračování odborného programu

Výživa v osnovách programu Všeobecného lékařství na LF MU Brno - kvalitativní výzkum
Mgr. Zlata Kapounová, Ph. D., Victoria Hawk, MVDr. Halina Matějová, LF MU, Brno

Studium nutričních terapeutů v Belgii 
Mgr. Hana Holišová, LF OU Ostrava

Obiloviny a luštěniny v bezlepkové stravě
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D., LF OU Ostrava

Nutriční změny v klíčených obilovinách a luštěninách - dílčí výsledky
Mgr. Renáta Dlouhá, LF OU Ostrava, Ing. Ivo Hartman, Ph.D. VÚPS a.s. Brno, Ing. Jaroslav Šimek, Ph.D. SEMIX, Mgr. Karin Petřeková, Ph.D., LF OU Ostrava

Co nabízí nutričním terapeutům program DietSystém?
Jana Vaňková, DiS., DietSystém, Brno

13:00 - Diskuze a ukončení druhého dne odborného programu konference

Změna programu obou dnů je vyhrazena.